Nieuws

Hoekstra Injectie blijft niet onopgemerkt in de wereld van houtbescherming en bestrijding van houtaantasters. Met onze eigen ontwikkelde injectiemethode hebben we de aandacht getrokken van professionals en experts in de ongedierte- en restauratiebranche. Enkele recente hoogtepunten en nieuwe ontwikkelingen willen wij graag met u delen.

Belangrijk nieuws voor monumenten

Per 1 september is het niet meer toegestaan om toxische vloeistoffen (ter bestrijding van houtaantastende insecten) te injecteren onder hoge druk

Leeuwarder Courant: Ongedierte de kerk uit

Tot twee keer toe overleefde de knaagkever in de kerktoren van het Drentse Coevorden een verdelgingspoging. De nieuwe bestrijdingstechniek van Jaap Hoekstra