Belangrijk nieuws voor monumenten

Per 1 september is het niet meer toegestaan om toxische vloeistoffen (ter bestrijding van houtaantastende insecten) te injecteren onder hoge druk en met gebruik van nipppels. Wat wel is toegestaan is het drukloos injeteren van deze stoffen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bepaald dat het drukloos injecteren (volgens de Hoekstra Injectie methode) de enige methode is die toegepast mag worden.