Meer informatie?
0513 - 52 98 99

Hoekstra Injectie

Dé nieuwe manier van het bestrijden van houtaantastende insecten:

Injecteren van toxische vloeistoffen zonder druk

Houtwerk wordt onder lage druk geïnjecteerd met het bestrijdingsmiddel. Er wordt meer bestrijdingsmiddel opgenomen door het hout waardoor er meer kan worden geïnjecteerd zonder injectoren waarbij er minder en kleinere injectie-gaten nodig zijn en deze na behandeling geen sporen achterlaten. 
 

Belangrijk nieuws voor monumenten

Per 1 september is het niet meer toegestaan om toxische vloeistoffen (ter bestrijding van houtaantastende insecten) te injecteren onder hoge druk en met gebruik van nipppels. Wat wel is toegestaan is het drukloos injeteren van deze stoffen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bepaald dat het drukloos injecteren (volgens de Hoekstra Injectie methode) de enige methode is die toegepast mag worden.

 

Te gebruiken bij?

De “Hoekstra Injectie” kan gebruikt worden voor de volgende toepassingen:

  • Insectbestrijding, waaronder Bonteknaagkeverbestrijding & Boktorbestrijding
  • Schimmelbestrijding, waaronder Zwambestrijding
  • Alle andere vormen van bestrijding waarbij het nodig is een vloeistof aan te brengen in een materiaal
Geschikt voor?
Dit kan gebruikt worden voor de volgende materialen:
- Hout
- Steen
- Schuimbeton
- Etc.
 
 
 
Voor wie?
De “Hoekstra Injectie” is ontwikkeld voor:
- (Restauratie) Aannemers
- Kerkbesturen
- Particulieren
- Woningbouwcorporaties
- Eigenaren van monumenten
- Molens
- Etc

* Wist u dat? 80% van de kosten in een Rijksmonument zijn aftrekbaar. Dit geldt ook voor de bestrijding met Hoekstra Injectie!

 

Onlangs is de "Hoekstra Injectie", het injecteren van toxische vloeistoffen zonder druk, ingezet bij de bestrijding van de Bonte Knaagkever in een kerk in Coevoorden, waar andere bestrijdingsmethoden niet het gewenste resultaat leverden. Reden voor de Leeuwarder Courant om er een artikel aan te wijden:

Lees hier het volledige artikel >>

Vernieuwd en verbeterd

Deze nieuwe injectiemethode is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige traditionele methodes die gebruikt worden. Door een compleet nieuwe manier te bedenken waarop het bestrijdingsmiddel wordt aangebracht heeft de nieuwe methode “Hoekstra Injectie” veel voordelen.

Lees verder