Leeuwarder Courant: deklus

Ongedierte de kerk uit

Tot twee keer toe overleefde de knaagkever in de kerktoren van het Drentse Coevorden een verdelgingspoging. De nieuwe bestrijdingstechniek van Jaap Hoekstra uit Tijnje moet uitkomst bieden.

Annemiek van der Ploeg

De monumentale toren van de hervormde kerk in Coevorden is langzaam maar zeker gekoloniseerd door bonte knaagkevers. Tien jaar geleden begon de opmars van het beestje. Sindsdien zijn er twee pogingen gedaan om van ze af te komen. Zonder resultaat.

Maar Jaap Hoekstra van Hoekstra Bedrijfshygiëne laat zich niet afschrikken. ,,Ik heb een nieuw systeem ontwikkeld, waarbij je het oude hout heel langzaam verzadigt met bestrijdingsmiddel’’, zegt hij, terwijl hij zich met wat moeite onder de eeuwenoude dakconstructie doorwerkt om bij de aangetaste balken te komen.

Hij boort gaatjes van 6 millimeter doorsnede in het hout en stopt daar slangetjes in. Vervolgens voert hij met een pomp de druk op naar 2 bar om zo het watergedragen bestrijdingsmiddel het hout in te krijgen. Erg snel gaat dat niet, maar dat is volgens Hoekstra ook de truc. ,,We hebben hier met heel oud en droog hout te maken. Dat moet je de tijd geven om de vloeistof op te nemen.’’ De klus neemt dan ook maanden in beslag.

Voordat hij de druk op de slangen opvoert, vraagt hij eerst de koster van de kerk of er nog speciale diensten op de planning staan. ,,Het kan zijn dat er scheuren in het hout zitten, waardoor de vloeistof naar buiten lekt. Als je dan net beneden een begrafenis hebt, is dat wat slordig.’’ Lekkages vallen wel direct op, omdat de druk van het systeem dan te snel terugloopt.

Ik verzadig het hout met bestrijdingsmiddel’

Eén keer in de week gaat de Fries bij de toren uit 1641 langs om te kijken hoe ver de impregnatie van de balken is gevorderd. Door de lage druk en de langere inwerkingstijd hoeft Hoekstra in verhouding minder en kleinere gaten te boren dan voorheen. Een innovatie, zegt de ondernemer, die bezig is om zijn nieuwe systeem te patenteren. ,,We zijn twee jaar bezig geweest met de ontwikkeling, dan wil je die ook veiligstellen.’’

Hoekstra heeft hulp gekregen van bouwkundige Barry Gepken van Monumentenadvies Noord, die landelijk mogelijkheden ziet voor de nieuwe methode. De kerktoren van Coevorden diende als proeftuin, vertelt Gepken. ,,Wij hebben immers ook baat bij minder boorgaten. En omdat deze toren van de gemeente is, hebben we hier de tijd en ruimte gekregen om eens goed te kijken hoe we dit het beste aan kunnen pakken.’’

Jaap Hoekstra bestrijdt de bonte knaagkever in de kerktoren van de hervormde kerk in Coevorden. FOTO ANNEMIEK VAN DER PLOEG